Logga

Gislaveds centrum i utveckling

 

Med ca 50 000 köpstarka konsumenter inom en radie av 25 kilometer ger Gislaved goda möjligheter för handelsutveckling. Gislaved har ett strategiskt läge vid RV26 och RV27.

STRATEGIER

I centrum finns en butiksmix av "shoppingkaraktär". Unika personliga butiker med aktiva och duktiga entreprenörer. Mer butiker efterlyses för ett varierande sortiment. Externhandelsområden utvecklas för bilburen sällanköpshandel.

FÖRETAGSAMHET & UPPLEVELSE

Industrin i Gislaved med omnejd är stark och dynamisk. I tillägg växer besöksnäringen med många stora och attraktiva besöksplatser som Isaberg, High Chaparral, motorbanan, Bolmen, Store Mosse, kanotled Nissan m.fl.

UTVECKLING

Gislavedregionens handelsråd är ett samarbete mellan handel, fastighetsägare, kommun och näringsliv och verkar aktivt med utveckling av attraktivitet och handel.

Välkommen att ta kontakt med Gislavedregionens handelsråd Micael Ragnar handelsutvecklare. Tel 0371 844 82

Fastighetsägare

ALTSAXEN I GISLAVED AB
Regeringsgatan 19, 332 30 Gislaved

ATOLLEN AB
Box 255, 332 25 Gislaved

BOFAST AB
Bruksgatan 2, 314 31 Hyltebruk

BOXHULT AB
Båraryd, 332 92 Gislaved

CARLSTEDT AB
Box 234, 332 25 Gislaved

CBA I GISLAVED
Box 73, 701 41 Örebro

GAMBRINUS AB
Box 628, 551 18 Jönköping

GISLAVEDSHUS AB
Box 517, 332 28 Gislaved

HSB BRF KRABBAN
Box 931, 833 27 Strömsund

INGE OLLHAGE
S Storgatan 7, 332 33 Gislaved

MB GARDINER
S Storgatan 5, 332 33 Gislaved

FOUR OFFICE AB
Box 58, 332 22 Gislaved

WESTBO FASTIGHETER
332 33 Gislaved